Suomalaistaustaiset tilastoissa 2016

Sisuradio on tilannut tilastolliselta keskustoimistolta SCB:lta tilaston, josta käy ilmi Ruotsin suomalaistaustaisen väestön määrä ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa polvessa kunnittain 31.12.2016. Tilaston mukaan suomalaistaustaisia on Ruotsissa lähes 720 000.

Mukana ovat:

  • Suomessa syntyneet eli ensimmäinen polvi
  • ne, joiden vanhemmista vähintään toinen on syntynyt Suomessa eli toinen polvi
  • ne, joiden isovanhemmista vähintään yksi on syntynyt Suomessa eli kolmas polvi

Tilasto perustuu SCB:n vuosittain laatimaan väestötilastoon, eikä siitä siksi käy ilmi suomalaistaustaisten äidinkieli.

Excel-taulukko: Antalet invånare med finländsk bakgrund i Sverige 2016