Dådet på Drottninggatan

Dådet på Drottninggatan

Mitt i shoppingen på Drottninggatan kommer plötsligt en lastbil i hög hastighet. Föraren kör rakt in i folkmassorna, dödar fem och skadar 15.