Svensktoppen

4 avsnitt

Norrmannen Finn Kalvik prickar in sin största hit på Svensktoppen denna nästsista lista för 70-talet. Gert Landin redovisar resultatet där Kikki Danielsson och Agnetha Fältskog också är poppis.

Norrmannen Finn Kalvik prickar in sin största hit på Svensktoppen denna nästsista lista för 70-talet. Gert Landin redovisar resultatet där Kikki Danielsson och Agnetha Fältskog också är poppis.

Hep Stars låg etta på Svensktoppen med "I natt jag drömde" Lyckas Svenne Hedlund och hans sångröst övertyga juryn än en vecka? Ulf Elfving redovisar resultatet där Hootenanny Singers gör stark entré.

Hep Stars låg etta på Svensktoppen med "I natt jag drömde" Lyckas Svenne Hedlund och hans sångröst övertyga juryn än en vecka? Ulf Elfving redovisar resultatet där Hootenanny Singers gör stark entré.

Marie Fredriksson klättrar duktigt på Svensktoppen men var hamnar hon denna novembervecka? Lyckas hon peta Gemini och deras "Mio min Mio" från tronen? Kersti Adams-Ray redovisar denna lista.

Marie Fredriksson klättrar duktigt på Svensktoppen men var hamnar hon denna novembervecka? Lyckas hon peta Gemini och deras "Mio min Mio" från tronen? Kersti Adams-Ray redovisar denna lista.

Lena Andersson Svensktoppsdrottning 2 maj 1971?
49 min

Lena Andersson toppade Svensktoppen sedan någon söndag tillbaka 1971. Kan det bli en tredje vecka på tronen? Ulf Elfving redovisar resultatet av listan där Lars Lönndahl är nykomling och intervjuas.

Lena Andersson toppade Svensktoppen sedan någon söndag tillbaka 1971. Kan det bli en tredje vecka på tronen? Ulf Elfving redovisar resultatet av listan där Lars Lönndahl är nykomling och intervjuas.