Höftartroskopierna i Eskilstuna

  • Höftartroskopi är en sorts titthålsoperation som utförts på en privatklinik i Eskilstuna
  • Flera patienter har fått svåra problem efter att ha genomgått operationen.
  • Här hittar du all P4 Sörmlands rapportering om de kritiserade operationerna.