Om att leva skilsmässoliv ur olika perspektiv - och med barnen i fokus

"Skilda vägar" är en programserie här i P4 Örebro som produceras av Kerstin Svenson.