Örebro län – en del av Tio miljoner

I vår satsning Örebro län – en del av Tio miljoner berättar människor från Örebro län om vad som är viktigt för dem just nu.

De människor du hör här har vi mött utan agenda, på platser dit vår nyfikenhet tagit oss och vi har utgått från deras egna frågor. Några av de mest engagerande ämnena tar vi med oss till experter och makthavare för att lyfta frågorna och söka svar.