Meänraation prufili 2017

Meän prufili 2018

Under året som gått har vi träffat många intressanta människor med olika bakgrund och liv som berättat om vilka de är i Meänraatios profilserie. Nu är det DU som bestämmer vem av dem som blir Årets profil 2018 i Meänraatio.


Tämän vuen aikana olema nostanheet näkösälle eri ihmisiä ja heän kertomuksia elämästä Meänraatiossa. Nyt Sie päätät kuka näistä on Vuen prufili 2018 Meänraatiossa.