Marie – en roman om Madame Tussaud's liv

0 avsnitt

Författare: Dorrit Willumsen
Översättare: Sven Christer Swahn
Uppläsare: Anna Persson
Bokförlag: En bok för Alla 1983
Producent: Mia Gerdin

Läs mer om Marie - en roman om Madame Tussaud's liv.