brandskadad skog

Ett år sedan skogsbränderna

Det har gått ett år sedan skogsbränderna 2018 bröt ut. Totalt drabbades 21 000 hektar skogsmark i Sverige av bränderna. Värst drabbade var Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län.