Materielbristen

Problem med leveranser av engångsartiklar till flera landsting, däribland Region Uppsala, har lett till att planerade operationer ställts in på Akademiska sjukhuset.