Botticellis Primavera, 1482.

OBS Renässansen

Essäer som knyter an till renässansen och dess förgrundsfigurer.