Suomenlaiva

Tilasto: 50 vuotta suomalaisten suuren muuttoaallon huipusta - Den stora flyttvågens finländare i Sverige

Miten suuren suomalaisaallon huippuvuosina Ruotsiin tulleille kävi? Sisuradio on tilastollisen keskustoimiston SCB:n tilastoihin perustuen selvittänyt vuosina 1968-1971 Ruotsiin muuttaneiden suomalaisten elämää – miten heillä on mennyt taloudellisesti? Entä terveys, asuminen, koulutus ja työura?


Det är nu 50 år sedan den stora invandringsvågen från Finland nådde sin kulmen. Sisuradio har med hjälp av statistik från SCB tagit reda på hur det gick för dem som kom till Sverige åren 1968-1971: Vilka yrken jobbade de inom? Hur blev deras ekonomi, hälsa och liv i Sverige?