Tvångsförflyttningar - Bággojohtin

Tvångsförflyttningen av samer

I slutet av 1800-talet när staterna stängde riksgränserna i Sápmi försvårades det gränsöverskridande renskötseln. Det ledde till att Sverige började att tvångsförflytta samiska familjer söderut. Fler än 200 familjer med 30 000 renar tvingades att flytta från Karesuandoområdet.