Wilma försvunnen i Uddevalla, ett bildmontage

Fallet Wilma

17-åriga Wilma försvann i mitten på november, och hundratals frivilliga engagerade sig i sökandet.