P4 Västerbotten granskar prostitution

Här samlar vi artiklarna i vår granskning av prostitution i Västerbottens län. Vår granskning baseras huvudsakligen på:

  • En kartläggning av samtliga godkända strafförelägganden och tingsrättsdomar 2019 med brottsrubriceringen Köp av sexuell tjänst och Försök till köp av sexuell tjänst.
  • En enkät till socialtjänsten i alla Sveriges kommuner. (Svarsfrekvens: 94,14%, 273 kommuner)
  • Samtal med personer inom polis, socialtjänst och andra myndigheter, sexköpare och sexsäljare.