Bokstäver som flyger omkring i en bok, för att visa hur det kan vara att ha dyslexi.

Dyslexi

Dyslexi är när någon har svårt att läsa och skriva. Här kan du hitta olika inslag om det.