Coronaviruset i Väst

Det nya coronaviruset SARS-CoV-2 ger upphov till en sjukdom som kallas covid-19 och sprids över världen. Här samlar vi P4 Västs rapportering om coronaviruset och dess konsekvenseri vårt område.


Folkhälsomyndighetens samlade information
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Västra götalandsregionens information om covid-19