Nordiska Radionoveller

5 avsnitt

Sveriges Radio har i många år beställt och producerat Radionoveller av
svenskspråkiga författare. Nu ville vi lyssna på våra nordiska grannländer.
Vad skriver de? Vem skriver?

Redaktionen valde ut fem novellister för att ge röst åt Norden och fick
texter som handlar om såväl historia som inre psykologiska skeenden.
Kanske säger texterna något om vår nordiska samtid.

Här kan du läsa alla Nordiska Radionoveller, på svenska och på originalspråk. PDF

Här kan du läsa alla Nordiska Radionoveller, på svenska och på originalspråk. ePub

Samtal: Klas Östergren om Uppståndelse i sportstuga
17 min

Om Radionovellen Uppståndelse i sportstuga och om konsten att skriva en novell.

Om Radionovellen Uppståndelse i sportstuga och om konsten att skriva en novell.

Samtal: Roskva Koriztinsky om Inez
33 min

Om novellen Inez, om besvärjelser och magiska samband och om vad man kan göra med ord.

Om novellen Inez, om besvärjelser och magiska samband och om vad man kan göra med ord.

Samtal: Pia Juul om Pojkspolingen
30 min

Om novellen Pojkspolingen, om det provocerande i att fråga sig vad som egentligen är ”danskt” och om hur man inte kan undvika den så kallade verkligheten när man skriver.

Om novellen Pojkspolingen, om det provocerande i att fråga sig vad som egentligen är ”danskt” och om hur man inte kan undvika den så kallade verkligheten när man skriver.

Samtal: Jónas Reynir Gunnarsson om Syrran
26 min

Om novellen Syrran, om hur intresset för litteratur kom in sent i Jónas Reynir Gunnarsson liv och om hans önskan att väcka känslor med sina ord. Ett samtal på engelska.

Om novellen Syrran, om hur intresset för litteratur kom in sent i Jónas Reynir Gunnarsson liv och om hans önskan att väcka känslor med sina ord. Ett samtal på engelska.

Samtal: Rosa Liksom om Överstens brev till Maria
33 min

Om Överstens brev till Maria och om varför Rosa Liksom i många år undvek Finlands krigshistoria. Nu har hon ägnat 15 år åt att forska om fascismen i såväl Finland som Europa.

Om Överstens brev till Maria och om varför Rosa Liksom i många år undvek Finlands krigshistoria. Nu har hon ägnat 15 år åt att forska om fascismen i såväl Finland som Europa.