Lyktsken av Michael Ondaatje

0 avsnitt

Uppläsare: Martin Wallström
Översättare: Andreas Vesterlund
Förlag: Natur & Kultur
Tekniker: Fredrik Nilsson
Producent: Sammi Nummelin

Läs mer om Lyktsken