Ett barn tittar ut genom ett fönster.

Barn i vårdnadsvist

Ekot har granskat 144 vårdnadstvister från 2019. Granskningen visade att det ofta saknas dokumenterade riskbedömningar, trots att en domstol enligt lag ska göra en sådan - om det finns uppgift om att ett barn kan fara illa.