• ኣገዳሲ ሓበሬታ ንነበርቲ ሙራ ኮሙን፡ ዳላርና፣ ኣብ ሞንጎ ቡኔስ፡ኩምበልኔስን ሙሲኸን ባርዕ ኣሎ፡፡ሓደጋ ናይ ዝወድቑ ኣግራብ ዝለዘሎን መጥፋእቲ ሓዊ ብዘይ ዕንቅፋት ክሰርሑን ካብ'ቲ ቦታ ክትርሕቁ ትምዓዱ፡፡ንተወሳኺ ፐ4፡
ሚግሬሽን

ዜናታት ብዛዕባ ሚግሬሽን

ንሚግሬሽን ዝምልከቱ ዜናታት ኣብ'ዚ ይላገቡ፡፡