En klöverhumla äter från en rödklöver.

Biologisk mångfald