Dulvi

31 avsnitt

DULVI lea Sámeradio nuoraidprográmma mas ságástit nuoraid jurdagiid ja árgabeaivvi birra. Das gullat maiddái muitalusaid, máidnasiid ja cuvccaid mat baldet, guldaleaddjit leat mielde veahkkin iežaset muitalusaiguin.

DULVI – Från Sápmi ut i världen
54 min

Att ta sitt pick och pack för att bo i ett annat land.

Att ta sitt pick och pack för att bo i ett annat land.

DULVI – Samisk mat
53 min

Enligt kocken Ann Sparrock är samisk mat råvaror, kunskap, metod och identitet.

Enligt kocken Ann Sparrock är samisk mat råvaror, kunskap, metod och identitet.

DULVI  –  Poesin är allt
50 min

Att uttrycka sina känslor på en scen 

Att uttrycka sina känslor på en scen 

DULVI – Kärleken till renen
54 min

Johan har valt att följa renen.

Johan har valt att följa renen.

DULVI – När livet förändrades
48 min

Johan förlorade synen och fick lära sig allting på nytt

Johan förlorade synen och fick lära sig allting på nytt

DULVI – Överleva på en öde ö
54 min

Robinsondeltagaren Dennis Johansson berättar om sin tid på ön i Haparanda skärgård.

Robinsondeltagaren Dennis Johansson berättar om sin tid på ön i Haparanda skärgård.

Dulvi - allt om Sametingsvalet
70 min

I veckans Dulvi är Sametingsvalet i maj i fokus och vi försöker reda ut vad det egentligen handlar om.

I veckans Dulvi är Sametingsvalet i maj i fokus och vi försöker reda ut vad det egentligen handlar om.

DULVI – Gáktetrenddaid birra
55 min

Anne Margaretha Kuhmunen Oskal lea duojár gii liiko stoahkat árbevirolas dujiin.

Anne Margaretha Kuhmunen Oskal lea duojár gii liiko stoahkat árbevirolas dujiin.

DULVI - När sorgen drabbar dig
63 min

Elin förlorade sin mamma i cancer.

Elin förlorade sin mamma i cancer.

DULVI – Resan till ett barn
47 min

Det handlar om att ge av det man har till övers till någon som inte har.

Det handlar om att ge av det man har till övers till någon som inte har.

DULVI – Schamanism och gammal samisk tro
57 min

Allt i naturen har en själ. 

Allt i naturen har en själ. 

DULVI – Váldit giela ruovttuluotta
41 min

Son mearridii oahppat sámegiela go lei ollesolmmos.

Son mearridii oahppat sámegiela go lei ollesolmmos.

DULVI – ungt företagande
41 min

Kusinerna öppnade kafé vid 21-års ålder.

Kusinerna öppnade kafé vid 21-års ålder.

DULVI – Sogat ja gaskavuođat
51 min

Man dehálaš lea dovdat iežas soga ja makkár gaskavuođat leat dehálaččat?

Man dehálaš lea dovdat iežas soga ja makkár gaskavuođat leat dehálaččat?

DULVI – Hárjehallan ja dearvvašvuohta
58 min

Man deaŧalaš lea hárjehallat, borrat buorit biepmu ja nohkat buoragit?

Man deaŧalaš lea hárjehallat, borrat buorit biepmu ja nohkat buoragit?

DULVI – Eai leat albma márkanat go eat beasa dánset
43 min

Mii oidno Johkamohkis go lea márkanvahkku ja corona?

Mii oidno Johkamohkis go lea márkanvahkku ja corona?

DULVI – Hápmi ja iešdovdu
55 min

Movt sosiála media ja servodat lea váikkuhan min iešdovddu ja jurdagiid goruda ektui?

Movt sosiála media ja servodat lea váikkuhan min iešdovddu ja jurdagiid goruda ektui?

DULVI - filmmat ja rávdnjenráiddut
49 min

Filmmat ja streamen- dehe rávdnjenráiddut leat hui bivnnut dán áiggi ja erenoamážit go corona doalahit min ruovttus. Maid mii geahččat ja maid dat addá? Earret eará dan ságastit DULVI joavku dán...

Filmmat ja streamen- dehe rávdnjenráiddut leat hui bivnnut dán áiggi ja erenoamážit go corona doalahit min ruovttus. Maid mii geahččat ja maid dat addá? Earret eará dan ságastit DULVI joavku dán...

DULVI - Duodji ja duojárat
68 min

Gean sáhttá gohčodit duojárin ja goas lea válmmas duojár? Lea go garraduojis alit stáhtus dehe árvu go dipmaduojis? Dat leat muhtin jearaldagain maid Dulvijoavku Ida, Nils-Joel ja Pia-Maria ságastit...

Gean sáhttá gohčodit duojárin ja goas lea válmmas duojár? Lea go garraduojis alit stáhtus dehe árvu go dipmaduojis? Dat leat muhtin jearaldagain maid Dulvijoavku Ida, Nils-Joel ja Pia-Maria ságastit...

DULVI - Ávvuda ođđa jagi
57 min

Mii lei dán jagi buoremus ja heajumus? Ja lea go dus ođđa jahkái lohpádus? Poddaláidesteaddji Ida Persson Labba ja rátnat Pia-Maria Labba ja Nils-Joel Partapuoli ságastit earret eará dan birra go sis...

Mii lei dán jagi buoremus ja heajumus? Ja lea go dus ođđa jahkái lohpádus? Poddaláidesteaddji Ida Persson Labba ja rátnat Pia-Maria Labba ja Nils-Joel Partapuoli ságastit earret eará dan birra go sis...

DULVI - Illuda ja ávvuda juovllaid
60 min

Mii lea buoremus juovlabasiin ja gii lea juovladoaluid jođiheaddji? Guldal juovllaid buoremus ja maiddái muhtun heajos beliid.

Mii lea buoremus juovlabasiin ja gii lea juovladoaluid jođiheaddji? Guldal juovllaid buoremus ja maiddái muhtun heajos beliid.

DULVI – Abortta birra
57 min

Gos sáhttá oažžut doarjaga jus šaddá gassat ja ii hálit máná? Dán vahkku mis lea mielde sealgeeadni gii muitala visot abortta birra.

Gos sáhttá oažžut doarjaga jus šaddá gassat ja ii hálit máná? Dán vahkku mis lea mielde sealgeeadni gii muitala visot abortta birra.

DULVI – Heargevuodjji ja njoarostallama birra
45 min

Dán vahkku mii gullat valastallamiid ja gilvohallamiid birra. Mikkel Mathis Haetta lea saddan máilmemeasttir njoarostallamis njeallje gearddi ja son lea maid ceahppes heargevuoddji. Son muitala eanet...

Dán vahkku mii gullat valastallamiid ja gilvohallamiid birra. Mikkel Mathis Haetta lea saddan máilmemeasttir njoarostallamis njeallje gearddi ja son lea maid ceahppes heargevuoddji. Son muitala eanet...

DULVI - Ráhkisvuođa ja dejtinga birra
57 min

Manin dovdu dego buohkat jerret jus lea irgi ja got diehtá jus flirte lea šaddamin ráhkis? Dan birra ságastit DULVI gávccat oasis.

Manin dovdu dego buohkat jerret jus lea irgi ja got diehtá jus flirte lea šaddamin ráhkis? Dan birra ságastit DULVI gávccat oasis.

DULVI - Namaid mearkkašupmi ja árvu
52 min

Maid du namma mearkkaša, gos dat vuolgá? Ja leat go válmmas luoitit goarggu jos náitalat?

Maid du namma mearkkaša, gos dat vuolgá? Ja leat go válmmas luoitit goarggu jos náitalat?

DULVI – Lea go nuoraid sivva go Corona leavvá?
44 min

Movt mii ja eará nuoraid eallin lea rievdan dán jagi? Dan birra ságastit dán vahku DULVI fáddaoasis.

Movt mii ja eará nuoraid eallin lea rievdan dán jagi? Dan birra ságastit dán vahku DULVI fáddaoasis.

DULVI - Eallima ulbmilat ja niegut
48 min

Muhtimat ráhkadit bucket list maid háliidit dahkat ovdal go jápmet. Manin nu lea ja makkár bucket list DULVI Pia-Marias ja Nils-Joelis lea?

Muhtimat ráhkadit bucket list maid háliidit dahkat ovdal go jápmet. Manin nu lea ja makkár bucket list DULVI Pia-Marias ja Nils-Joelis lea?

DULVI - Halloween special
67 min

Mii baldá ja manin mii ballat muhtin diŋggain? Manin muhtimat leat árggit go earát fas eai oru ballame mastege?

Mii baldá ja manin mii ballat muhtin diŋggain? Manin muhtimat leat árggit go earát fas eai oru ballame mastege?

DULVI - Vuordámušat go lea sápmelaš
48 min

Joskus soaitá dovdut ahte fertet diehtit visot sámiid birra go leat sápmelaš, muhto lea go duođain nu?

Joskus soaitá dovdut ahte fertet diehtit visot sámiid birra go leat sápmelaš, muhto lea go duođain nu?

DULVI – Vuordámušat nissoniin ja dievdduin Sámis
46 min

Makkár vuordámušat gávdojit iešguđet sohkabeallái? Dan birra ságastit DULVI prográmma nuppi oasis.

Makkár vuordámušat gávdojit iešguđet sohkabeallái? Dan birra ságastit DULVI prográmma nuppi oasis.

DULVI – Gos du ruoktu lea?
57 min

Mii lea ruoktu ja maid dat mearkkaša dutnje. Dan birra ságastit DULVI vuosttas oasis.

Mii lea ruoktu ja maid dat mearkkaša dutnje. Dan birra ságastit DULVI vuosttas oasis.