• ኣገዳሲ ሓበሬታ ንነበርቲ ኡርንስኩልድስቪክስ፡ ቬስተርኖርላንድ፣ኣብ ናይ ኢንዱስትሪ ከባቢ፡ ሁሱም፡ ባርዕ ተኸሲቱ ኣሎ፡፡መጥፋእቲ ሓዊ መዓጹ፡መሳኹትን ቨንቲለሽንን ዓጺኹም ኣብ ውሽጢ ገዛ ክትጸንሑ ይምዕድ፡፡ፐ4 ተኸታተሉ፡፡
ቤት ምኽሪ ንግዲ

ዕዳጋ ስራሕን፡ ውዕላትን፡ ሕጊ ዕዮን

ኣብ'ዚ ንዕዳጋ ስራሕ፡ ውዕላትን ሕጊ ዕዮን ዝምልከቱ ዜናታት ይተኣሳሰሩ፡፡