Pandemins pris

P4 Uppland går till botten med den vård som ställts in under pandemin och som drabbat ett stort antal patienter. Det finns en vårdskuld på tusentals inställda operationer i länet och det saknas plan för hur vårdskulden ska betalas av.