• ኣገዳሲ ሓበሬታ ንነበርቲ ኡርንስኩልድስቪክስ፡ ቬስተርኖርላንድ፣ኣብ ናይ ኢንዱስትሪ ከባቢ፡ ሁሱም፡ ባርዕ ተኸሲቱ ኣሎ፡፡መጥፋእቲ ሓዊ መዓጹ፡መሳኹትን ቨንቲለሽንን ዓጺኹም ኣብ ውሽጢ ገዛ ክትጸንሑ ይምዕድ፡፡ፐ4 ተኸታተሉ፡፡
ትምህርቲ

ትምህርቲ

ኣብ'ዚ ብዛዕባ ትምህርቲ ዜናታት ክንሰምዕ ንኽእል፡፡