• ኣገዳሲ ሓበሬታ ንነበርቲ ሙራ ኮሙን፡ ዳላርና፣ ኣብ ሞንጎ ቡኔስ፡ኩምበልኔስን ሙሲኸን ባርዕ ኣሎ፡፡ሓደጋ ናይ ዝወድቑ ኣግራብ ዝለዘሎን መጥፋእቲ ሓዊ ብዘይ ዕንቅፋት ክሰርሑን ካብ'ቲ ቦታ ክትርሕቁ ትምዓዱ፡፡ንተወሳኺ ፐ4፡
ባዕላዊ ክንክን

ሓፈሻዊ ጥዕናን ኣነባብራን

ኣብ'ዚ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ጥዕና ክንከታተል ንኽእል፡፡