Toaletten

3 avsnitt
Tar vårt toalettpapper slut?
40 min

Vi ägnar oss åt hundpsykologi och så talar vi om människors besatthet av att hamstra toalettpapper just nu. Finns det verkligen någon risk för att pappret ska ta slut?

Vi ägnar oss åt hundpsykologi och så talar vi om människors besatthet av att hamstra toalettpapper just nu. Finns det verkligen någon risk för att pappret ska ta slut?

Cabaret, informationskrig och det dödliga köttet
41 min

För Ryssland ett lågintensivt propaganda- och infiltrationskrig mot Sverige som kan intensifieras i en krissituation? Det anser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som bildat en hemlig grupp...

För Ryssland ett lågintensivt propaganda- och infiltrationskrig mot Sverige som kan intensifieras i en krissituation? Det anser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som bildat en hemlig grupp...

I kölvattnet av könsneutrala toaletter så uppkommer frågan: Vilket dass är tillgängligt för vem? Vem bör exempelvis använda handikapptoan, och vilka ska helst avstå? Pelle Kölhed, styrelseledamot...

I kölvattnet av könsneutrala toaletter så uppkommer frågan: Vilket dass är tillgängligt för vem? Vem bör exempelvis använda handikapptoan, och vilka ska helst avstå? Pelle Kölhed, styrelseledamot...