• ኣገዳሲ ሓበሬታ ንነበርቲ ቫርበርይ ኮሙን፡ ዞባ ሃላንድ፣ኣብ ባተሪቬገን ኣብ ሓደ ፋብሪካ ባርዕ ተኸሲቱ ኣሎ፡፡መጥፋእቲ ሓዊ መዓጹ፡መሳኹትን ቨንቲለሽንን ዓጺኹም ኣብ ውሽጢ ገዛ ክትጸንሑ ይምዕድ፡፡ ንሓበሬታ ፐ4 ተኸታተሉ፡