Kuriosa

Massor av föremål ligger dolda i förråd och i vindsutrymmen...

I Kuriosa kan du få ditt gamla föremål värderat av vår expert Mats Höggren. Skicka info och bilder till formiddag.norrbotten@sverigesradio.se eller "Kuriosa, P4 Norrbotten, 971 71  LULEÅ".

Onsdagar kl 12.15 i P4 Norrbotten