Nobelpriset i arkiven

I sitt testamente skrev Alfred Nobel att avkastningen på hans donation skulle ges som priser till dem som hafva gjort menskligheten den största nytta.
  
Avgörande Ögonblick gör här nedslag i Nobelprisets historia. Hör turerna kring Jean Paul Sartres vägran att ta emot sitt litteraturpris 1964; Ernest Hemingway i en intervju från Kuba 1954; fredspristagaren Alva Myrdals nobelföreläsning; protesterna mot ekonomipris-tagaren Milton Friedman och mycket mer.