OUR PLANET – betraktelser från homo sapiens värld

I naturserien vi kallar "Our planet" studerar Lars Svan olika mänskliga beteenden.