Polaråret 2007-2008

 
Polaråret är det fjärde i ordningen. Det första hölls redan på 1880-talet.
 
Under polaråret deltar tusentals forskare från mer 60 länder. Genom polarforskningen vill man öka kunskapen om de globala klimatförändringarna och olika geologiska processer.