Namnsystemet - Linnés största insats

Carl von Linnés främsta insats i vetenskapshistorien anses allmänt vara det s.k. binära namnsystem som han införde. Varje växt eller djur får i systemet ett tvådelat namn där det första ledet är släktnamn och det andra är artepitet. Ett exempel är namnet Homo sapiens som Linné gav vår egen art, den moderna människan.