Apostlarnas resor. Bild från Naturhistoriska Riksmuséet, kartunderlag från Krigsarkivet (Utländska topografiska kartor, 1 E)

Lärjungarna

Linné fick under sin livstid ett stort antal lärjungar, och 17 av dem kallade han själv sina ”apostlar”. Många av dem gjorde långväga resor för att utforska världen och ta hem material. Allra längst reste apostlarna Solander och Sparrman, som följde med James Cook på varsin världsomsegling.