Sexualsystemet - grunden för modern växtsystematik

Linnés sexualsystem gjorde växtvärlden möjlig att överblicka och är grunden för dagens moderna växtsystematik. Så beskriver Lennart Engstrand, föreståndare för Lunds Botaniska trädgård, systemets betydelse. I systemet delade Linné in växterna i 24 klasser, beroende på antal ståndare och deras längd mm.