Randiga Sagor - Nordsamiska

29 avsnitt

Nalle och Bästis älskar att klättra! De klättrar högt upp i äppelträdet. Men hur kommer man ner? Nalle ja Beastis ráhkisteaba goargŋut! Soai goargŋuba hui bajás eappelmurrii. Muhto movt beassá vulos?

Nalle och Bästis älskar att klättra! De klättrar högt upp i äppelträdet. Men hur kommer man ner? Nalle ja Beastis ráhkisteaba goargŋut! Soai goargŋuba hui bajás eappelmurrii. Muhto movt beassá vulos?

En stor val, en orange sol och fåglar. Nalle är så nöjd med sin tavla! Men när kan mamma titta på den? Stuora bossu, oránša beaivi ja lottit. Nalle lea duđavaš málagovain. Muhto goas sáhttá eadni...

En stor val, en orange sol och fåglar. Nalle är så nöjd med sin tavla! Men när kan mamma titta på den? Stuora bossu, oránša beaivi ja lottit. Nalle lea duđavaš málagovain. Muhto goas sáhttá eadni...

Nalle, lillasyster och mamma ska handla mat. Det är lätt att hitta allt på listan – men var har mamma tagit vägen? Nalle, unnaoappáš ja eadni galget gávppašit biebmu. Lea álki gávdnát buot listtus –...

Nalle, lillasyster och mamma ska handla mat. Det är lätt att hitta allt på listan – men var har mamma tagit vägen? Nalle, unnaoappáš ja eadni galget gávppašit biebmu. Lea álki gávdnát buot listtus –...

Det är fotbollsmatch. Nalle och Bästis spelar i varsitt lag. Men vad är det för stor fågel som flyger över planen? Lea spábbačiekčankámppa. Nalle ja Beastis leaba goabbat joavkkus. Muhto makkár stuora...

Det är fotbollsmatch. Nalle och Bästis spelar i varsitt lag. Men vad är det för stor fågel som flyger över planen? Lea spábbačiekčankámppa. Nalle ja Beastis leaba goabbat joavkkus. Muhto makkár stuora...

Nalle och mormor matar hästarna vid stallet. Nalle vill mata den lilla vita hästen, och tänk om han kan få klappa den? Nalle ja áhkku biebmaba heasttaid stállja lahka. Nalle háliida biepmat dan unna...

Nalle och mormor matar hästarna vid stallet. Nalle vill mata den lilla vita hästen, och tänk om han kan få klappa den? Nalle ja áhkku biebmaba heasttaid stállja lahka. Nalle háliida biepmat dan unna...

Nalle ja Beastis beassaba gohcit eahkedii ja geahččat násttiid áhčiin. Lihkku go sudnos leat lummalámppát! Nalle och Bästis ska få vara uppe på kvällen och titta på stjärnor med pappa. Tur att de har...

Nalle ja Beastis beassaba gohcit eahkedii ja geahččat násttiid áhčiin. Lihkku go sudnos leat lummalámppát! Nalle och Bästis ska få vara uppe på kvällen och titta på stjärnor med pappa. Tur att de har...

Nalle oažžu njávkkadit ránnjá ođđa beatnaga. Ja fáktet beatnaga go ránnjá gávppaša. Makkár lihkku! Nalle får klappa grannens nya hund. Och passa hunden medan grannen handlar. Vilken tur!

Nalle oažžu njávkkadit ránnjá ođđa beatnaga. Ja fáktet beatnaga go ránnjá gávppaša. Makkár lihkku! Nalle får klappa grannens nya hund. Och passa hunden medan grannen handlar. Vilken tur!

Lea duhkorasbeaivi ovdaskuvllas. Sii stohket gávppi Nalle kuvllaiguin. Muhto dat fiidnámus kuvla lea jávkan. Det är leksaksdag på förskolan. De leker affär med Nalles nya kulor. Men sen är den finaste...

Lea duhkorasbeaivi ovdaskuvllas. Sii stohket gávppi Nalle kuvllaiguin. Muhto dat fiidnámus kuvla lea jávkan. Det är leksaksdag på förskolan. De leker affär med Nalles nya kulor. Men sen är den finaste...

Nalle ja Beastis leaikkastallaba etniin ja váldiba su šuhkoláda. Man buorre leaika oaivvildeaba soai. Eadni gal ii liiko dasa... Nalle och Bästis busar med mamma och tar hennes choklad. Vilket bra bus...

Nalle ja Beastis leaikkastallaba etniin ja váldiba su šuhkoláda. Man buorre leaika oaivvildeaba soai. Eadni gal ii liiko dasa... Nalle och Bästis busar med mamma och tar hennes choklad. Vilket bra bus...

Nalle ja áhčči leaba bátnedoaktára luhtte. Álggos Nalle rabai njálmmi, muhto de son ii šat hálit. De oažžu bátnedoavttir rahpat njálmmistis. Nalle och pappa är hos tandläkaren. Först gapar Nalle, men...

Nalle ja áhčči leaba bátnedoaktára luhtte. Álggos Nalle rabai njálmmi, muhto de son ii šat hálit. De oažžu bátnedoavttir rahpat njálmmistis. Nalle och pappa är hos tandläkaren. Först gapar Nalle, men...

Nalle galgá vuolgit tuvrii etniin, áhčiin ja unnaoappážiin. Sii galget sihkkelastit ovtta jávrre lusa ja bivdit čáhceelliid. Nalle ska på utflykt med mamma, pappa och lillasyster. De ska cykla till en...

Nalle galgá vuolgit tuvrii etniin, áhčiin ja unnaoappážiin. Sii galget sihkkelastit ovtta jávrre lusa ja bivdit čáhceelliid. Nalle ska på utflykt med mamma, pappa och lillasyster. De ska cykla till en...

Nalle ja áhčči láibuba balddonasmuffinsaid , mas leat vilges olggožat ja šuhkoládačalmmit. Ja Nalle beassá vuodjit elfirona. Nalle och pappa ska baka spökmuffins, med vit glasyr och chokladögon. Och...

Nalle ja áhčči láibuba balddonasmuffinsaid , mas leat vilges olggožat ja šuhkoládačalmmit. Ja Nalle beassá vuodjit elfirona. Nalle och pappa ska baka spökmuffins, med vit glasyr och chokladögon. Och...

Nalle fuobmá uvllu balkoŋga nalde. Maid uvlu dahká? Manin ii lihkat šat? Nalle upptäcker en humla på balkongen. Vad gör humlan? Och varför blir den så stilla?

Nalle fuobmá uvllu balkoŋga nalde. Maid uvlu dahká? Manin ii lihkat šat? Nalle upptäcker en humla på balkongen. Vad gör humlan? Och varför blir den så stilla?

Man stuoris leat šaddan Nalle, dadjá ránnjá. Hede vázzat skuvllas! / Vad stor du blivit Nalle, säger grannen. Snart går du i skolan!

Man stuoris leat šaddan Nalle, dadjá ránnjá. Hede vázzat skuvllas! / Vad stor du blivit Nalle, säger grannen. Snart går du i skolan!

Nalle áigu vuosttas gearddi ijastallat Buoremus guoimmi luhtte. Dušše oađđit, oađđit,oađđit. / Nalle ska sova hos Bästis för första gången. Bara sova, sova, sova.

Nalle áigu vuosttas gearddi ijastallat Buoremus guoimmi luhtte. Dušše oađđit, oađđit,oađđit. / Nalle ska sova hos Bästis för första gången. Bara sova, sova, sova.

Márjá lea Nalle boarráseamos ustit. Son lea 120 jahkásaš, dan diehtá Nalle, muhto ovtta beaivvi son skihppá. / Márjá är Nalles äldsta kompis. Hon är 120 år, det vet Nalle, men en dag blir hon sjuk.

Márjá lea Nalle boarráseamos ustit. Son lea 120 jahkásaš, dan diehtá Nalle, muhto ovtta beaivvi son skihppá. / Márjá är Nalles äldsta kompis. Hon är 120 år, det vet Nalle, men en dag blir hon sjuk.

Nalle lea feasttas áhku luhte gii deavdá 70 jagi. Son diehtá ahte das lea dušše okta loahppa ja ii liiko dasa ollunge. / Nalle är på kalas hos sin mormor som fyller 70 år. Han vet att det bara kan...

Nalle lea feasttas áhku luhte gii deavdá 70 jagi. Son diehtá ahte das lea dušše okta loahppa ja ii liiko dasa ollunge. / Nalle är på kalas hos sin mormor som fyller 70 år. Han vet att det bara kan...

Nalle geainnus orru rádná gii lea golbma jagi. Golbma jahkásaš háliida álohit stoahkat Nalle luhtte. Son liiko Nalle diŋggaide. / På Nalles gata bor en kompis som är tre år. Treåringen vill alltid...

Nalle geainnus orru rádná gii lea golbma jagi. Golbma jahkásaš háliida álohit stoahkat Nalle luhtte. Son liiko Nalle diŋggaide. / På Nalles gata bor en kompis som är tre år. Treåringen vill alltid...

Hede áhkku boahtá. Šaddá somá. Eaba leat deaivvadan olles jahkái, dušše seavván láse čađa. Snart kommer Farmor. Det ska bli kul. De har inte träffats på riktigt på ett helt år, bara vinkat genom...

Hede áhkku boahtá. Šaddá somá. Eaba leat deaivvadan olles jahkái, dušše seavván láse čađa. Snart kommer Farmor. Det ska bli kul. De har inte träffats på riktigt på ett helt år, bara vinkat genom...

Goas lea mu feasta? Dan lea Nalle jearran máŋga vahku juo. Ja dal lea feasta! När är mitt kalas? Det har Nalle frågat i flera veckor. Och nu är kalaset här!

Goas lea mu feasta? Dan lea Nalle jearran máŋga vahku juo. Ja dal lea feasta! När är mitt kalas? Det har Nalle frågat i flera veckor. Och nu är kalaset här!

Nalle vuordá pakeahta áhkus, suollemas diŋga, lea son dadján telefovnnas. Nalle väntar på paket från mormor, en överraskning har hon sagt i telefon.

Nalle vuordá pakeahta áhkus, suollemas diŋga, lea son dadján telefovnnas. Nalle väntar på paket från mormor, en överraskning har hon sagt i telefon.

Nalle atná meahcci lea hui stuorat ja issoras. Son doallá áhči gieđas hui čavga, muhto fáhkkestaga son oaidná juoidá- cuoppu sepmoliid nalde!

Nalle atná meahcci lea hui stuorat ja issoras. Son doallá áhči gieđas hui čavga, muhto fáhkkestaga son oaidná juoidá- cuoppu sepmoliid nalde!

Nalle sihkkel lea hui jođán ja Nalle sihkkelastá birra, birra gárdimis. "Ii sihkkelastit gosage" dadjá áhčči, muhto Nalle ránnjá lea hui siivvos nisu gii láve fállat lákcajieŋa sutnje.

Nalle sihkkel lea hui jođán ja Nalle sihkkelastá birra, birra gárdimis. "Ii sihkkelastit gosage" dadjá áhčči, muhto Nalle ránnjá lea hui siivvos nisu gii láve fállat lákcajieŋa sutnje.

Nalles leat ođđa vuojadanbuvssat ja odne son galgá njuiket ravddas. Muhto lea hui olu čáhci baseaŋŋas, ja hui galmmas.

Nalles leat ođđa vuojadanbuvssat ja odne son galgá njuiket ravddas. Muhto lea hui olu čáhci baseaŋŋas, ja hui galmmas.

Nalle ráhkista alla toartnaid. Unáoappáš ráhkista maid alla toartnaid. Ja son ráhkista alla toartnaid mat vierralit.

Nalle ráhkista alla toartnaid. Unáoappáš ráhkista maid alla toartnaid. Ja son ráhkista alla toartnaid mat vierralit.

Nalle háliida máhttit visot, muhto njurgut son gal ii máhte. Son hárjehallá, geahččala ja geahččala, muhto ii gullo ii njurggas ge.

Nalle háliida máhttit visot, muhto njurgut son gal ii máhte. Son hárjehallá, geahččala ja geahččala, muhto ii gullo ii njurggas ge.

Arvá go? Nalle ráhkista go arvá! Dasa ii liiko Nalle áhčči.

Arvá go? Nalle ráhkista go arvá! Dasa ii liiko Nalle áhčči.

Odne ja ihttin lea Nalle ieš áhku luhtte, soai galgaba sávdnut ja son lea áibbašan dán geasseluopmui. Muhto fáhkkestaga boahtiba áhku nissonguoimmit dohko.

Odne ja ihttin lea Nalle ieš áhku luhtte, soai galgaba sávdnut ja son lea áibbašan dán geasseluopmui. Muhto fáhkkestaga boahtiba áhku nissonguoimmit dohko.

Nalle Karlsson lea njealljejahkásaš ja visot son ieš máhttá, dadjá áhčči. Bivttastit váivves overallin ja vážžit ovdaskuvlii vaikko lea guhkes mátki. "Leat stuorat dal", dadjá áhčči. "Unni" dadjá...

Nalle Karlsson lea njealljejahkásaš ja visot son ieš máhttá, dadjá áhčči. Bivttastit váivves overallin ja vážžit ovdaskuvlii vaikko lea guhkes mátki. "Leat stuorat dal", dadjá áhčči. "Unni" dadjá...