Randiga sagor - Lulesamiska

24 avsnitt

Nalle ja Buoremus Ráddna bessaba iehkedis gåhtset ja nástijda gähttjat áhtje siegen. Vuorbbe gå sunnun li sålbbetjuovga! Nalle och Bästis ska få vara uppe på kvällen och titta på stjärnorna. Tur att...

Nalle ja Buoremus Ráddna bessaba iehkedis gåhtset ja nástijda gähttjat áhtje siegen. Vuorbbe gå sunnun li sålbbetjuovga! Nalle och Bästis ska få vara uppe på kvällen och titta på stjärnorna. Tur att...

Nalle oadtju sijddarádna ådå bednagav njávkkat. Ja dav sujttit gå sijddaráddna oases. Makkir vuorbbe! Nalle får klappa grannens nya hund. Och passa hunden medan grannen handlar. Vilken tur!

Nalle oadtju sijddarádna ådå bednagav njávkkat. Ja dav sujttit gå sijddaráddna oases. Makkir vuorbbe! Nalle får klappa grannens nya hund. Och passa hunden medan grannen handlar. Vilken tur!

Ståhkamgávnnebiejvve l åvddåskåvlån. Oasástalli Nalle ådå jårbbådisáj. Valla de tjáppemus jårbbådis gáhtu? Det är leksaksdag på förskolan. De leker affär med Nalles nya kulor. Men sen är den finaste...

Ståhkamgávnnebiejvve l åvddåskåvlån. Oasástalli Nalle ådå jårbbådisáj. Valla de tjáppemus jårbbådis gáhtu? Det är leksaksdag på förskolan. De leker affär med Nalles nya kulor. Men sen är den finaste...

Nalle ja Buoremus Ráddna skuldudibá iednijn ja válldeba suv sjukládav. Nav buorre skuldudibme sunnu mielas! Ieddne ij dasi guorrasa. Nalle och Bästis busar med mamma och tar hennes choklad. Vilket bra...

Nalle ja Buoremus Ráddna skuldudibá iednijn ja válldeba suv sjukládav. Nav buorre skuldudibme sunnu mielas! Ieddne ij dasi guorrasa. Nalle och Bästis busar med mamma och tar hennes choklad. Vilket bra...

Nalle ja áhttje libá bádnedåktåra lunna. Vuostak Nalle njálmev tsakkas, valla maŋŋela ij desti sidá. De bádnedåktår njálmev tsakkas. Nalle och pappa är hos tandläkaren. Först gapar Nalle, men sen vill...

Nalle ja áhttje libá bádnedåktåra lunna. Vuostak Nalle njálmev tsakkas, valla maŋŋela ij desti sidá. De bádnedåktår njálmev tsakkas. Nalle och pappa är hos tandläkaren. Först gapar Nalle, men sen vill...

Nalle galggá ålggomannuj iednijn, áhtjijn ja unnaoappájn. Sij jávrráj duolmmu gånnå tjáhtjeråmijt bivddi. Nalle ska på utflykt med mamma, pappa och lillasyster. De ska cykla till en sjö och fånga...

Nalle galggá ålggomannuj iednijn, áhtjijn ja unnaoappájn. Sij jávrráj duolmmu gånnå tjáhtjeråmijt bivddi. Nalle ska på utflykt med mamma, pappa och lillasyster. De ska cykla till en sjö och fånga...

Nalle ja áhttje galggaba spävttjamuffinijt lájbbot, vielggis glasuvrajn ja sjukládatjalmij. Ja Nalle bässá elfierunav vuodjet! Nalle och pappa ska baka spökmuffins, med vit glasyr och chokladögon. Och...

Nalle ja áhttje galggaba spävttjamuffinijt lájbbot, vielggis glasuvrajn ja sjukládatjalmij. Ja Nalle bässá elfierunav vuodjet! Nalle och pappa ska baka spökmuffins, med vit glasyr och chokladögon. Och...

Nalle hublov ájttsá balkoaŋŋgan. Majt så hubllo dahká? Ja manen så sjávvun? Nalle upptäcker en humla på balkongen. Vad gör humlan? Och varför blir den så stilla?Barnradio

Nalle hublov ájttsá balkoaŋŋgan. Majt så hubllo dahká? Ja manen så sjávvun? Nalle upptäcker en humla på balkongen. Vad gör humlan? Och varför blir den så stilla?Barnradio

Man stuorak dån la sjaddam Nalle, ráddná javllá. Ruvva dal skåvlån váttsá! Vad stor du blivit Nalle, säger grannen. Snart går du i skolan!

Man stuorak dån la sjaddam Nalle, ráddná javllá. Ruvva dal skåvlån váttsá! Vad stor du blivit Nalle, säger grannen. Snart går du i skolan!

Nalle galggá Buoremus Rádna lunna oadet vuostasj bále. Ber oadet, oadet, oadet. Nalle ska sova hos Bästis för första gången. Bara sova, sova, sova.

Nalle galggá Buoremus Rádna lunna oadet vuostasj bále. Ber oadet, oadet, oadet. Nalle ska sova hos Bästis för första gången. Bara sova, sova, sova.

Márjjá l Nalle vuorrasamos ráddna. Sån la tjuohteguoktalåk jage, dav Nalle diehtá. Valla avta biejve sån skihppá. Márjá är Nalles äldsta kompis. Hon är 120 år, det vet Nalle, men en dag blir hon sjuk.

Márjjá l Nalle vuorrasamos ráddna. Sån la tjuohteguoktalåk jage, dav Nalle diehtá. Valla avta biejve sån skihppá. Márjá är Nalles äldsta kompis. Hon är 120 år, det vet Nalle, men en dag blir hon sjuk.

Nalle l ávvudallamin áhkov gå gietjalåge jage dävddá. Diehtá juo gåktu dát häjttá, ja dasi IJ lijkku. Nalle är på kalas hos sin mormor som fyller 70 år.Han vet att det bara kan sluta på ett sätt och...

Nalle l ávvudallamin áhkov gå gietjalåge jage dävddá. Diehtá juo gåktu dát häjttá, ja dasi IJ lijkku. Nalle är på kalas hos sin mormor som fyller 70 år.Han vet att det bara kan sluta på ett sätt och...

Nalle gahttunin ráddna årru gut la gålmåjagák. Gålmåjagák sihtá agev Nalle lunna stuvssit. Sån lijkku Nalle gávnijda. På Nalles gata bor en kompis som är tre år. Treåringen vill alltid leka hos Nalle...

Nalle gahttunin ráddna årru gut la gålmåjagák. Gålmåjagák sihtá agev Nalle lunna stuvssit. Sån lijkku Nalle gávnijda. På Nalles gata bor en kompis som är tre år. Treåringen vill alltid leka hos Nalle...

Ruvva áhkko boahtá. Suohtas sjaddá. Såj äbá la gávnadam dán jage, dåssju vinndekrájge säjvvám. Snart kommer Farmor. Det ska bli kul. De har inte träffats på riktigt på ett helt år, bara vinkat genom...

Ruvva áhkko boahtá. Suohtas sjaddá. Såj äbá la gávnadam dán jage, dåssju vinndekrájge säjvvám. Snart kommer Farmor. Det ska bli kul. De har inte träffats på riktigt på ett helt år, bara vinkat genom...

Goassa l muv ávvudallam? Dav la Nalle gahtjam juo moadda vahko. Ja de l vijmak muddo! När är mitt kalas? Det har Nalle frågat i flera veckor. Och nu är kalaset här!

Goassa l muv ávvudallam? Dav la Nalle gahtjam juo moadda vahko. Ja de l vijmak muddo! När är mitt kalas? Det har Nalle frågat i flera veckor. Och nu är kalaset här!

Nalle vuorddá áhkos skurpov, suollevis la, telefåvnån giehtoj. Nalle väntar på paket från mormor, en överraskning har hon sagt i telefon.

Nalle vuorddá áhkos skurpov, suollevis la, telefåvnån giehtoj. Nalle väntar på paket från mormor, en överraskning har hon sagt i telefon.

Nalle adná miehttse l stuorre ja binná suorgganahtte. Áhtjes giedas tjavgga adnal, valla hähkkat juojddá ájttsá – Tsuoppoj sebmula nanna!

Nalle adná miehttse l stuorre ja binná suorgganahtte. Áhtjes giedas tjavgga adnal, valla hähkkat juojddá ájttsá – Tsuoppoj sebmula nanna!

Nalle duolmun la ihkeva jåhtel ja Nalle duolmmu birra, birra goahteguorran. ”Allu då ietjá sadjáj duolmmu” áhttje javllá, valla Nalle kránna l sijvos áhkásj gut álu jieŋav vaddá.

Nalle duolmun la ihkeva jåhtel ja Nalle duolmmu birra, birra goahteguorran. ”Allu då ietjá sadjáj duolmmu” áhttje javllá, valla Nalle kránna l sijvos áhkásj gut álu jieŋav vaddá.

Nallen li ådå vuojadimbåvså ja uddni galggá rabdas sasskat. Valla ållo tjáhtje l baseŋŋan, ja tjoaskes.

Nallen li ådå vuojadimbåvså ja uddni galggá rabdas sasskat. Valla ållo tjáhtje l baseŋŋan, ja tjoaskes.

Nalle ähttsá alla tårnajt. Unnaoappásj aj alla tårnajt ähttsá. Ja vil alla tårnajt ma guolbbáj gahttji.

Nalle ähttsá alla tårnajt. Unnaoappásj aj alla tårnajt ähttsá. Ja vil alla tårnajt ma guolbbáj gahttji.

Nalle sihtá gájkka máhttet, valla snjurggot ij buvte. Sån hárjjidallá ja gähttjaladdá, valla ij ham ga unna snjurggo gullu.

Nalle sihtá gájkka máhttet, valla snjurggot ij buvte. Sån hárjjidallá ja gähttjaladdá, valla ij ham ga unna snjurggo gullu.

Rássjot gus? Nalle ähttsá gå rássjot! Nalle áhttje ij dasi lijkku.

Rássjot gus? Nalle ähttsá gå rássjot! Nalle áhttje ij dasi lijkku.

Uddni ja idet la Nalle áhko lunna aktu, såj galggaba sávnnit ja sån la guhkaham dán giesseloahpáj. Valla hähkkat soabmása båhti – áhko nissunrádna.

Uddni ja idet la Nalle áhko lunna aktu, såj galggaba sávnnit ja sån la guhkaham dán giesseloahpáj. Valla hähkkat soabmása båhti – áhko nissunrádna.

Nalle Karlsson la nielje jagák ja galggá iesj gájkka dahkat, áhttje javllá. Tjágŋat vájves åverållåj ja åvddåskåvllåj vádtset vájku l guhkke. ”Dån la stuorak dal” áhttje javllá, ”unne” Nalle javllá.

Nalle Karlsson la nielje jagák ja galggá iesj gájkka dahkat, áhttje javllá. Tjágŋat vájves åverållåj ja åvddåskåvllåj vádtset vájku l guhkke. ”Dån la stuorak dal” áhttje javllá, ”unne” Nalle javllá.