Ingmar Bergman - verk och liv

Här står Bergmans film- och teaterarbete i fokus. 
 
Lyssna till exempel på föredraget Filmskapandets dilemma från 1955 och ett samtal om teaterns roll från 1964. Eller när Bergman minns tiden som Sveriges yngsta teaterchef vid Helsingborgs stadsteater på 40-talet.