Tina Thunander i sharialand

Tina Thunander är en av få svenska journalister som tillåtits besöka Saudiarabien. Att hon dessutom är kvinna och reste dit ensam vållade den saudiska byråkratin en hel del huvudbry. I sin nyutkomna bok Resa i sharialand berättar hon om konungariket Saudiarabien och om hur moderna strömningar bryts mot religiösa påbud och ålderdomliga seder.