Simone de Beauvoir. SVT bild.

Simone de Beauvoir – mångfasetterad och omstridd

Simone de Beauvoirs verk ”Det andra könet” från 1949 har haft en enorm betydelse för kvinnorörelsen. Bilden av Beauvoirs inflytande är idag inte entydig. Delar av hennes hållning har kritiserats, men det går inte att komma ifrån att ”Det andra könet” fortfarande har en särställning inom feminismen.