De övergivna barnen

Förutom skolan som har varit ett av Ylva Mårtens teman under mer än 30 år så är de övergivna barnens villkor både förr och nu ett annat viktigt tema i hennes programproduktion.