P3 Nyheters serie om äldrevården

Många som jobbar inom äldrevården är unga och de får ofta inte tillräckligt med introduktion och utbildning för jobbet de ska utföra. Det leder till slarv och misstag.