MUZIK

Muzik är tillbaka med en serie om fem program, premiären sänds måndagen den 25 maj 2009. ´

"Ibland känns fenomenet intressantare än själva musiken. Det är vad MUZIK handlar om. Musik och smak. Musik och fysik, Musik och gehör, religion och klimat. Under fem avsnitt möter vi människor som - både medvetet och omedvetet - ägnar sig åt fenomenen i musiken: smak, fysik, gehör, religion och klimat."

- Programledare Mikael Strömberg om serien.