Redaktion

Här är vi som jobbar med Christer. Du når oss på telefon 031-773 00 00, på p3christer@sr.se eller på facebook i gruppen "Christer i P3". För dig som vill se vad redaktionen egentligen gör på dagarna finns sneakpeaks på Instagram där vi passande nog heter P3christer.