Selma Lagerlöf fick pris 1909


 ”.. den mest berömda i Sverige sen heliga Birgitta...” 
 
Hjalmar Gullbergs ord om Selma Lagerlöf när han valdes in i Svenska Akademin efter hennes död 1940. Lagerlöf hade då lyckats bli inte bara den första kvinnan som fick Nobels litteraturpris, utan också den första kvinnan i Svenska Akademin.