Lars Palmgren, Latinamerika


"Jag kom första gången till Latinamerika 1967 som sjöman på ett fartyg som lämpligt nog hette M/S Chile. Åkte tillbaka 1973 som biståndsarbetare, bodde i Colombia och ”luffade” sedan runt på kontinenten ett drygt år." Mer: 
Sveriges Radios samlade bevakning av: