Tendens måndag

Det är oförutsägbart och nära. Det får ta tid. Och ingen vet var det ska sluta.
Tendensveckan inleds med ett samtal - om val, drivkrafter och livserfarenheter.
Ett unikt möte i P1 med en och samma person i 30 minuter.