Tema: Svek och försoningHur når man försoningen med sig själv och andra när man gjort det som inte kan göras ogjort? I Tendens temaserie Svek och försoning möter du människor som tvingats ta ställning.