Publicerat om: Dawit Isaak

Samtal och debatt om mediefrågor med Åke Pettersson.